fbpx

Lean Six Sigma Black Belt képzés

Tapasztalt Green Belt folyamatfejlesztőként ideje, hogy szintet lépjen, azaz ne csak a saját munkájában tudjon végrehajtani fejlesztéseket a DMAIC módszer szerint, hanem például keresztfunkcionális területeket érintő folyamatokat, vagy akár beszállítói teljesítményt is képes legyen javítani.

Lean Six Sigma feketeöves szakemberként Ön lehet vállalatánál az a legképzettebb szakember, aki tények, adatok elemzése során ismer fel összefüggéseket hiba és kiváltó oka között összetett folyamatok esetén. Továbbá tanárrá és egyben mentorrá is válik, hiszen segíti, támogatja az Önhöz tartozó Green Belt szakemberek munkáját.

A klasszikus Green Belt tananyagon kívül megtanul további szofisztikált eszközöket, módszereket, amelyek segítségével valóban elérhető a nulla hiba szint a vállalati kulcsfolyamatok működtetése során.

Legyen Ön is Lean Six Sigma folyamatfejlesztő, hogy a munkatársai és főnökei számára nagyobb, értékesebb támogatást tudjon nyújtani.

A képzés során megszerezhető kompetencia:

A résztvevők megismerik a Lean Six Sigma folyamatfejlesztés módszerét, főbb eszközeit a betöltött Lean Six Sigma szerepeket egy adott vállalatnál. Képesek lesznek a számukra feladatul kiadott fejlesztési projekteket megoldani a DMAIC módszer szerint fenntartható módon.  Profi Minitab felhasználóvá válik.

Ágazat megnevezése, a Lean Six Sigma Black Belt képzés célcsoportja:

Olyan termelő, illetve szolgáltató vállalatok, ahol valamilyen vállalatirányítási szoftver működik.

A Lean Six Sigma Green Belt képzésbe kapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben részt vehet bárki, aki a téma iránt érdeklődik:

 • Felsőfokú végzettség
 • Lean Six Sigma Green Belt oklevél
 • Minimum 3 éves szakmai gyakorlat
 • Belső motiváció a képzésen való részvételre
 • A csoportmunkára alkalmas személyiség

Képzés idő

15 nap

A képzés napi időbeosztása

10 óra / nap (45 perces tanórákkal számolva)

A képzés intenzitása

havonta 3 nap (plusz projektmunka a képzési napok között)

A Lean Six Sigma Green Belt képzés módszere:

A képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.

Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók. A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el.

Képzési módszer

40% elmélet
60% gyakorlat

Csoportlétszám

Minimum 5 fő
Maximum 8 fő

A Lean Six Sigma Black Belt képzés egysége, célja, tartalma

Definiálás

Mérés

Analízis

Fejlesztés

Kontroll

Az 1. rész (Definiálás) tartalma

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Green Belt modulok ismétlése, továbbá
 • Minőségköltségek
 • Előzetes megtérülésszámítások (hard saving, soft saving, tőkelekötés csökkentése)
 • Projektválasztás és rangsorolás további eszközök
 • Projekt nyomonkövetés

A 2. rész (Mérés) tartalma

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Green Belt modulok ismétlése, továbbá
 • További vizuális eszközök az ok-okozat kapcsolat elemzésére
 • Mérőrendszer analízis a kappa módszerrel
 • Folyamatképesség számítás Box Cox transzformációval
 • Mérés fázis esettanulmányok – jó, illetve fejlesztendő példák

A 3. rész (Analízis) tartalma

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Green Belt modulok ismétlése, továbbá
 • Multi-vari charts
 • Kéttényezős varianciaanalízis (Balanced Anova, Fully nested Anova)
 • Hipotézisvizsgálatok nemparametrikus adatsorokra
 • Mintavételi eljárások összehasonlítása
 • Idősor elemzés komponensekre bontással
 • Analízis fázis esettanulmányok – jó, illetve fejlesztendő példák

A 4. rész (Fejlesztés) tartalma

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Green Belt modulok ismétlése, továbbá
 • Megoldási lehetőségek keresése, rangsorolása
 • Nemlineáris regresszió
 • Kísérlettervezés (DOE) – (Mixed Design, Taguchi)

Az 5. rész (Kontroll) tartalma

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Green Belt modulok ismétlése, továbbá
 • Változásmenedzsment alapok
 • Green Belt projekt mentorálási technikák
 • SPC grafikonok ritkán előforduló események elemzésére
 • Lean Six Sigma projektek az irodai és a logisztikai folyamatokban
 • Kontroll fázis esettanulmányok – jó, illetve fejlesztendő példák

Tananyag

Fehér Norbert: A LEAN SIX SIGMA folyamatfejlesztés kézikönyve

PPT diák e-learning portálon megosztva (1100+ dia)

50+ video Minitab szoftver használatáról

Online kvízek, ellenőrző listák és folyamatábrák az egyes modulok végén

Munkafüzet

Sablonok, folyamatábrák Microsoft Excel, valamint pdf formátumban

Az oklevél megszerzésének feltételei:

 • Sikeres elméleti vizsga a képzés végén
 • Lezárt, elfogadott fejlesztési projekt
 • Aktív részvétel a képzési napokon

A képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:

 • Tábla, flipchart
 • Projektor
 • A gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek

Felhasznált szakirodalom

 • Fehér Norbert: A LEAN SIX SIGMA folyamatfejlesztés kézikönyve
 • Fehér Norbert: Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait
 • Obádovics Gyula: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
 • Thomas Pyzdek: The Six Sigma Handbook
 • Kemény Sándor: Kísérlettervezés
 • Liker: A TOYOTA-módszer
 • Liker: The Toyota way fieldbook
 • Kövesi – Topár: A minőségmenedzsment alapjai
 • Nyíri Zoltán: A kérdezés 50 árnyalata
 • Mike Rother: Toyota-KATA

A Lean Six Sigma Black Belt képzés költsége, ütemezése

Kérem írjon a részletekért!


Close Menu
×

Kosár