fbpx

Lean Six Sigma Champion képzés

A Lean Six Sigma Champion (magyarul Bajnok) egy adott vállalatnál az a személy, aki a menedzsmentteam tagja és egyszerűen fogalmazva, a fekete-, illetve zöldöves kollégák munkájának elvégzését teszi lehetővé. Feladata annak biztosítása, hogy:

 • mindig legyen elégséges projektötlet, amikhez a Lean Six Sigma erőforrásokat rendelni lehet;
 • biztosítja, hogy sem a vállalati összcéllal, sem más futó projekttel ellentétes akció nem kerül párhuzamosan elindításra;
 • éves képzési terveket állít fel a dolgozók problémamegoldó képességének növelésére;
 • biztosítja, hogy az aktív Lean Six Sigma folyamatfejlesztő kollégák folyamatosan dolgozzanak újabb és újabb feladatokon;
 • fekete-, illetve zöldöves projektek esetén az egyes mérföldkövek lezárásában segédkezik;
 • elhárítja azokat az akadályokat az egyes projektek elől, amik a haladásukat gátolják (pl. szükség van 1 óra állásidőre egy próbához, vagy más osztály támogatását kell kérni a továbblépéshez stb.).

Megítélésem szerint a Champion szerepét sokszor alulbecsülik, aminek hatására akár 2-3 év alatt kifulladhat egy ígéretesnek ígérkező Lean Six Sigma program.

A képzés során megszerezhető kompetencia:

A résztvevők megismerik a Lean Six Sigma folyamatfejlesztés módszerét, főbb eszközeit a betöltött Lean Six Sigma szerepeket egy adott vállalatnál. Képesek lesznek fejlesztési feladatokat és projekteket felismerni, delegálni, valamint nyomon követni a lezárást követő fenntartás fázisban is. Képesek A fejlesztési ötleteket rangsorolni nemcsak pénzügyi megtérülés, hanem egyéb szempontokat figyelembe vevő szempontrendszer szerint.

A projektek kiválasztását, végrehajtását és lezárását aktívan támogatják a mérföldkövek határidőre történő elérése érdekében folyamatábrák, ellenőrző listák és változásmenedzsment eszközök segítségével.

Ágazat megnevezése, a Lean Six Sigma Champion képzés célcsoportja:

Minőségügyi, valamint mérnökségi vezetők, akik a folyamatfejlesztési tevékenységeket koordinálják

A Lean Six Sigma Champion képzésbe kapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben részt vehet bármely menedzser, vállalati döntéshozó, aki a téma iránt érdeklődik.

 • Minimum középfokú iskolai végzettség
 • Minimum 3 éves szakmai gyakorlat
 • Minimum 1 éves vezetői gyakorlat
 • Belső motiváció a képzésen való részvételre
 • A csoportmunkára alkalmas személyiség
 • Lean Six Sigma Green Belt minősítés előny, de nem feltétel

Képzés idő

3 nap

A képzés napi időbeosztása

10 óra / nap (45 perces tanórákkal számolva)

A képzés intenzitása

3 egymást követő napon

A Lean Six Sigma Champion képzés módszere:

A képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.

Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók. A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el.

Képzési módszer

40% elmélet
60% gyakorlat

Csoportlétszám

Minimum 5 fő
Maximum 10 fő

A Lean Six Sigma Black Belt képzés egysége, célja, tartalma

Mi is a Lean Six Sigma foylamatfejlesztés?

 • A folyamatfejlesztés szerepe a működési kiválóság modelljében
 • A Lean Six Sigma folyamatfejlesztési és problémamegoldó módszer (DMAIC) bemutatása
 • Mire alkalmas és mire nem a Lean Six Sigma módszer
 • Esettanulmányok (sikeres és elbukott fejlesztési projektek tapasztalatai)
 • Miért bukik el a legtöbb Lean Six Sigma projekt? – Buktatók és azok kivédésének a lehetőségei

Mik a Lean Six Sigma Champion feladatai?

 • Alkalmas Ön Championnak? – Önismereti teszt
 • A Champion szerep 6 alapvető feladatának felfedezése
 • A Champion szerepkör ellátásának feladatai

Lean Six Sigma Champion szerepkör támogatórendszere

 • Lean Six Sigma menedzsment információs rendszer (MIS)
 • A projektválasztás folyamata – Projekt, illetve Kaizen megközelítés
 • Lean Six Sigma Green Belt, Black Belt jelöltek kiválasztása
 • Lean Six Sigma mérőszámok kialakítása és nyomon követése
 • A 10 legfontosabb Lean Six Sigma folyamatfejlesztési eszköz
 • Folyamatábrák, ellenőrző listák a DMAIC folyamat egyes fázisaiban
 • Lean Six Sigma fejlesztések pénzügyi értékelése
 • Projektmenedzsment eszközök a projektek azonosításától a lezárásáig
 • Lean Six Sigma változásmenedzsment – 6 eszköz/technika a fenntartható eredményekért

Tananyag

Fehér Norbert: A LEAN SIX SIGMA folyamatfejlesztés kézikönyve

PPT diák e-learning portálon megosztva (300+ dia)

Online kvíz a modulok végén

Munkafüzet

Sablonok, folyamatábrák Microsoft Excel, valamint pdf formátumban

Az oklevél megszerzésének feltételei:

 • Sikeres elméleti vizsga a képzés végén

A képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:

 • Tábla, flipchart
 • Projektor
 • A gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek

Felhasznált szakirodalom

 • Fehér Norbert: A LEAN SIX SIGMA folyamatfejlesztés kézikönyve
 • Fehér Norbert: Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait
 • Kövesi – Topár: A minőségmenedzsment alapjai
 • Liker: A TOYOTA-módszer
 • Liker: The Toyota way fieldbook
 • Nyíri Zoltán: A kérdezés 50 árnyalata
 • Mike Rother: Toyota-KATA

A Lean Six Sigma Champion képzés költsége, ütemezése

Kérem írjon a részletekért!


Close Menu
×

Kosár