fbpx

Lean Six Sigma Green Belt képzés

A multinacionális vállalatok a klasszikus Lean eszközök készségszintű alkalmazása mellett minimálisan 3 statisztikai problémamegoldó eszköz ismeretét és gyakorlati alkalmazását követelik meg folyamatjavító munkatársaiktól, valamint üzleti partnereiktől. Ezek sorban:

 • Mérőrendszer elemzés (például Gage R&R);
 • Folyamatképesség vizsgálat (Cp / Cpk) és
 • Statisztikai folyamatkontroll (SPC).

 

A képzés során ezek mellett természetesen Ön megismeri a teljes DMAIC folyamatot és azt is miként kapcsolható össze a Lean sebesség és a Six Sigma minőség projektmenedzsment eszközökkel.

A Lean Six Sigma adatorientált statisztikai elemzések végrehajtásán alapuló folyamatfejlesztő eljárást (DMAIC) az üzleti kulcsfolyamatokban megrejlő veszteségforrások, hibák és ingadozás azonosítására, valamint csökkentésére és végső soron pedig a megszüntetésére alkalmazzuk a vevői igények jobb kielégítése céljából. Azokban az esetekben alkalmazható sikerrel, amikor a probléma gyökéroka nem egyértelműen meghatározható például a 7 minőségügyi eszközzel, vagy a lean módszerrel, s a hiba mértékét, illetve az ingadozást kívánjuk csökkenteni a vevői igény optimális kielégítése érdekében. A hallgatók a képzés végére képesek lesznek nemcsak egy projekt indítására, hanem lean six sigma eszközökkel való probléma feltárásra és megszűntetésére fenntartható módon.

 • Megtanulja mely típusú problémák megoldására alkalmas a Lean Six Sigma módszer és melyekre nem;
 • Világosan, egyértelműen adatokkal fejezi ki a problémát, valamint az elérendő célokat;
 • Elsajátítja hogyan kell a valós problémát statisztikai problémává átalakítani, amelyre statisztikai módszerekkel megoldást is képes találni;
 • A Minitab © szoftverrel végzett elemzéseket megtanulja helyesen kiválasztani és értelmezni;

Legyen Ön is Lean Six Sigma folyamatfejlesztő, hogy a multinacionális vállalatok kapkodjanak Önért a munkaerőpiacon!

A képzés során megszerezhető kompetencia:

 A résztvevők megismerik a Lean Six Sigma folyamatfejlesztés módszerét, főbb eszközeit a betöltött Lean Six Sigma szerepeket egy adott vállalatnál. Képesek lesznek a számukra feladatul kiadott fejlesztési projekteket megoldani a DMAIC módszer szerint fenntartható módon.  Profi Minitab felhasználóvá válik.

Ágazat megnevezése, a Lean Six Sigma Green Belt képzés célcsoportja:

Olyan termelő, illetve szolgáltató vállalatok, ahol valamilyen vállalatirányítási szoftver működik.

A Lean Six Sigma Green Belt képzésbe kapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben részt vehet bárki, aki a téma iránt érdeklődik:

 • Minimum középfokú iskolai végzettség
 • Minimum 1 éves szakmai gyakorlat
 • Belső motiváció a képzésen való részvételre
 • A csoportmunkára alkalmas személyiség
 • Minőségügy területen szerzett előképzettség előny, de nem feltétel

Képzés idő

10 nap

A képzés napi időbeosztása

10 óra / nap (45 perces tanórákkal számolva)

A képzés intenzitása

heti 1 nap képzés (plusz fél nap a csoportos projektfeladatok végrehajtására)

A Lean Six Sigma Green Belt képzés módszere:

A képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.

Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók. A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el.

Képzési módszer

40% elmélet
60% gyakorlat

Csoportlétszám

Minimum 8 fő
Maximum 12 fő

A Lean Six Sigma Green Belt képzés egysége, célja, tartalma

Definiálás

Mérés

Analízis

Fejlesztés

Kontroll

Az 1. rész (Definiálás) tartalma

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Projekt alapító okirat elkészítése és a projektindítás 5 feltétele
 • SMART célok kialakítása
 • SIPOC ábra
 • Mérőszám és cél definiálása

A 2. rész (Mérés) tartalma

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Folyamatábra elkészítése
 • Ok-okozat mátrix
 • FMEA
 • Statisztika alapok
 • Mérőrendszer analízis
 • Folyamatképesség számítás

A 3. rész (Analízis) tartalma

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Analízis grafikonokkal vizuálisan
 • Statisztikai elemzés módszerei
 • Mintanagyság meghatározása
 • HipotézisvizsgálatokA 4. rész (Fejlesztés) tartalma

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Megoldási lehetőségek keresése, rangsorolása
 • Korreláció, regresszió számítás
 • Kísérlettervezés (DOE)

Az 5. rész (Kontroll) tartalma

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Kontroll terv elkészítése
 • Statisztikai folyamatkontroll
 • Hibamentes gyártás
 • Fenntarthatóság biztosításának lean eszközei

Tananyag

Fehér Norbert: A LEAN SIX SIGMA folyamatfejlesztés kézikönyve

PPT diák e-learning portálon megosztva (800+ dia)

50+ video Minitab szoftver használatáról

Online kvízek, ellenőrző listák és folyamatábrák az egyes modulok végén

Munkafüzet

Sablonok, folyamatábrák Microsoft Excel, valamint pdf formátumban

Az oklevél megszerzésének feltételei:

 • Sikeres elméleti vizsga a képzés végén
 • Lezárt, elfogadott fejlesztési projekt
 • Aktív részvétel a képzési napokon

A képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:

 • Tábla, flipchart
 • Projektor
 • A gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek

Felhasznált szakirodalom

 • Fehér Norbert: A LEAN SIX SIGMA folyamatfejlesztés kézikönyve
 • Fehér Norbert: Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait
 • Obádovics Gyula: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
 • Thomas Pyzdek: The Six Sigma Handbook
 • Kemény Sándor: Kísérlettervezés
 • Liker: A TOYOTA-módszer
 • Liker: The Toyota way fieldbook
 • Kövesi – Topár: A minőségmenedzsment alapjai
 • Nyíri Zoltán: A kérdezés 50 árnyalata
 • Mike Rother: Toyota-KATA

A Lean Six Sigma Green Belt képzés költsége, ütemezése

Kérem írjon a részletekért!


Close Menu
×

Kosár